04/06/2013 11:29 AM

Giao dịch góp vốn, chuyển nhượng vốn phải được thực hiện qua ngân hàng

NHNN xin ý kiến cá nhân, tổ chức về dự thảo nghị định mới so với Nghị định 161/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó, một số giao dịch mua bán chứng khoán, giao dịch chuyển nhượng vốn, giao dịch tại ngân hàng bị hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa

Trong dự thảo nghị định mới, đối tượng áp dụng không chỉ dừng lại ở các đối tượng sử dụng vốn của Nhà nước và có giao dịch với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà còn bao gồm cả các cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó, các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt được giảm thiểu so với trước đây.

Dự thảo mới quy định các tổ chức, cá nhân không được thanh toán các giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch bằng tiền mặt hoặc các tổ chức giao dịch bằng tiền mặt với nhau khi không thông qua sở giao dịch. Các tổ chức không thanh toán bằng tiền mặt với cá nhân trong những giao dịch chứng khoán không qua Sở giao dịch vượt hạn mức quy định của Nhà nước.

Đồng thời, các giao dịch góp vốn và chuyển nhượng vốn góp các doanh nghiệp phải thanh toán thay ngân hàng thay vì thanh toán tiền mặt. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không được cho vay lẫn nhau bằng tiền mặt.

Dự thảo cũng quy định các tổ chức tín dụng giải ngân bằng phương tiện thanh toán không bằng tiền mặt trực tiếp cho người thụ hưởng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ ấn định một mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng, cũng như mức phí liên quan đến giao dịch tiền mặt tại các tổ chức tín dụng.

Theo SBV

Bình luận

Collapse
Viết bình luận của bạn

Khoảnh khắc