19/03/2014 4:25 PM

Long An: CPI tháng 3/2014 giảm 1,4% so với tháng trước

Theo Cục Thống kê tỉnh Long An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2014 đã giảm 1,4% so với tháng trước; trong đó hàng hóa giảm 0,91% và dịch vụ tăng nhẹ 0,01%. 

 
  Ảnh minh họa

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ cấu thành, ngoại trừ  nhóm thuốc và dịch vụ y tế ổn định và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,45% so với tháng trước, còn lại đều có chỉ số giá giảm so với tháng trước.

Trong đó, nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống – nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất giảm tới 3,17% (lương thực giảm 2,83%; thực phẩm giảm 4,41% nhưng ăn uống ngoài gia đình tăng 0,53%). Kế đó là nhóm Văn hóa – giải trí và du lịch giảm 0,9%; Giáo dục giảm 0,64%; Giao thông giảm 0,55%; Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,36%. Các nhóm còn lại có mức giảm khá nhẹ, từ 0,03% đến 0,24%.

Trong tháng 3, chỉ số giá vàng tăng 2,72% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ 0,04%.

So với tháng 12/2013, CPI tháng 3/2014 giảm nhẹ 0,01%, trong đó hàng hóa giảm 0,74% nhưng dịch vụ tăng 2,03%.

M.T

Bình luận

Collapse
Viết bình luận của bạn

Khoảnh khắc